iSophi Z pro základní školy

Diagnostika pro MŠ a ZŠ - iSophi Z pro základní školy - 676
Diagnostika pro MŠ a ZŠ - iSophi Z pro základní školy - 676
Diagnostika pro MŠ a ZŠ - iSophi Z pro základní školy - 676
Diagnostika pro MŠ a ZŠ - iSophi Z pro základní školy - 676
Diagnostika pro MŠ a ZŠ - iSophi Z pro základní školy - 676
Diagnostika pro MŠ a ZŠ - iSophi Z pro základní školy - 676
Diagnostika pro MŠ a ZŠ - iSophi Z pro základní školy - 676
Diagnostika pro MŠ a ZŠ - iSophi Z pro základní školy - 676
Diagnostický nástroj iSophi Z je určen k využití při zápisech do ZŠ nebo na počátku školní docházky. Učitelé díky němu získávají možnost provádět pedagogickou diagnostiku vstupních dovedností dítěte.
Celý popis
Skladem > 5 ks, Monday, 10/2 u vás

9 900,00 Kč
8 181,82 Kč bez DPH
ks
Popis a parametry

iSophi Z pro základní školy

iSophi Z slouží k provádění rychlé a efektivní pedagogické diagnostiky žáků při vstupu do základní školy a to buď při zápisech dětí do školy nebo na počátku jejich školní docházky.

iSophi Z  poskytuje  učiteli  informace vztažené k aktuálním úrovním dovedností u každého dítěte, které se zápisů účastní.

Již od prvního dne ve škole  má učitel díky isophi Z přehled o silných stránkách, rovněž o těch slabších, které může v podstatě okamžitě začít u dítěte podporovat.

U dětí s výrazněji nevyváženými vstupními dovednostmi lze nastavit plán proti riziku školní neúspěšnosti či ve spolupráci se školním speciálním pedagogem začlenit aktivity na podporu rozvoje dané oblasti a rovněž vhodně informovat  rodiče o potřebné domácí podpoře.

S výsledky pracuje nejen  třídní učitel, ale dále  jsou užitečné pro asistenta pedagoga, školního speciálního pedagog a výchovného poradce, který s učitelem  na prvním stupni nastavuje způsoby intervence a  podpory u dětí s riziky školní neúspěšnosti.

Díky reportu (získanému pomocí digitální nadstavby k nástroji) může učitel snáze nastavit specifické a konkrétní metody či rozvojové plány a jejich cíle. Výstupy v podobě reportů taktéž umožňují pedagogům  v případě potřeby tvořit krátkodobé i dlouhodobé plány rozvoje potřebných oblastí. 

U dětí, jejichž dovednosti při nástupu do školy byly nevyrovnané a byla jim poskytována podpora v prvních 4 měsících školní docházky, lze udělat srovnávací screenigovou diagnostiku s nástrojem iSophi Z a zjistit, zda došlo k rozvoji sledovaných oblastí.  Takto lze pak také dobře a efektivně vyhodnotit,  nakolik byly  nastavené cíle  splněny a určit další podporu v druhém pololetí první třídy. 

Nástroj dále poskytuje výsledky v přehledu, který je možno využít pro vyvážené rozložení  dětí do třídy, např. i s ohledem na to,  ve které  třídě bude podpora asistenta pedagoga apod. 

Jednotlivé úkoly, jichž je celkem 11, orientačně identifikují dovednosti dětí v těchto povinných oblastech

 • matematické představy,
 • prostorová představivost,
 • grafomotorika,
 • sluchové vnímání,
 • zrakové vnímání,
 • vědomosti.

Vedlejšími sledovanými aspekty jsou:

 • porozumění instrukcím a otázkám,
 • výslovnost,
 • pracovní zralost,
 • pozornost,
 • sociální projev dítěte.

 

Nástroj iSophi Z obsahuje

Úložný box s testovými kartičkami (pomůckami), se kterými dítě manipuluje (počítá, skládá, vybírá). Box je určen pro 3 pedagogy, tzn., že obsahuje 3 sady uvedených pomůcek rozlišené pro každého pedagoga barvou (modrá, zelená a červená sada).

Úložné desky obsahují pracovní listy (15x), na něž dítě tužkou vypracovává úkoly grafického charakteru a úkol týkající se zrakového rozlišování. Dále obsahují pracovní karty, na nichž dítě ukazuje symboly či je používá jako podklad ke splnění některých úkolů. Stejně jako box jsou určeny pro 3 pedagogy, tzn. uvedené pomůcky jsou v deskách obsaženy 3 x.

Každá diagnostická sada obsahuje záznamové listy (15x), jež je v případě potřeby možné dále dotisknout pro více dětí. Záznamové listy jsou identické pro všechny děti a lze je nahradit digitální formou záznamu (pomocí digitální nadstavby k nástroji).

Digitální nadstavba k nástroji iSophi Z usnadňuje záznam, vyhodnocení a interpretaci zjištěných výsledků pomocí výše popsaných reportů. Při zakoupení nástroje získáváte licenci k digitální nadstavbě na rok zdarma.

Pokud již ve vaší školce využíváte nástroj iSophi pedagogická diagnostika, máte při pořízení iSophi Z nárok na 10% slevu. V takovém případě stačí při objednání přes e-shop uplatnit tento slevový kód: ZS29771D