3. 11. 2021- Praha: Čtenářská pregramotnost v MŠ

Kurzy a školení pro MŠ - 3. 11. 2021- Praha: Čtenářská pregramotnost v MŠ - 220
Specializovaný vzdělávací kurz podporující zvýšení kompetencí pracovníků mateřských škol v oblasti rozvoje schopností, jež jsou předpokladem pro čtení, a rovněž rozpoznávání a podpory raných čtenářských dovedností.
Celý popis
Skladem > 5 ks, Monday, 10/18 u vás

1 500 Kč
ks
Popis a parametry

3. 11. 2021- Praha: Čtenářská pregramotnost v MŠ

Prezenční akreditovaný kurz DVPP obsahuje 2 základní moduly:

1. Předpoklady čtenářství, podpora zrakového a sluchového rozlišování 

Vymezení předpokladů pro nastartování počátečního čtení (zrakové rozlišování písmen, postřehování v textu, oční pohyby, sluchové rozlišování hlásek, sluchová syntéza slov či slabik, apod.). Věk obvyklého nástupu těchto dovedností, způsob vytipování potenciálních raných čtenářů či dětí, u nichž jsou možné potenciální obtíže při nácviku čtení.

Způsoby nácviku zrakového rozlišování podobných či zrcadlově otočených tvarů, odlišování písmen na pozadí, orientace ve zrakovém poli, udržení zrakové pozornosti, nácvik správných očních pohybů. 

Způsoby identifikace a podpory schopnosti rozlišovat podobné hlásky ve slovech, délky slabik, a dále schopnosti skládat z hlásek slova. Typické vývojové fáze v předškolním věku týkající se těchto schopností. Sluchová pozornost.

2. Podpora verbálních dovedností a vhodné typy cvičení a textů

Podpora přiměřené verbalizace informací získaných z vyprávění či čteného textu. Rozvoj skladby vět a syntaktické roviny jazyka. Podpora samostatného vyprávění a předávání informací v logických celcích. Podpora vybavování informací (krátkodobá, dlouhodobá paměť).

Náměty na nákup či vytváření cvičení a textů vhodných pro určité fáze podpory čtenářské pregramotnosti. Pomůcky a publikace vhodné pro docvičení oslabených oblastí. Vhodné texty pro rané čtenáře (zejména pro přechodné období mezi nástupem dovednosti číst krátká slova či slabiky a dovedností číst běžný text).

Časová dotace: 4 hodiny
Termín: 3. 11. 2021, 13:00 – 17:00
Místo konání: Praha
Cílová skupina: učitelé mateřských škol
Maximální počet účastníků: 25

Minimální počet účastníků: 15

Cena: 1 500 Kč/účastník

Přednášející:

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

Mgr. Simona Pekárková, Ph.D. 

Osvědčení:

Každý účastník získá po absolvování akreditovaného kurzu Osvědčení v elektronické podobě.

Pořádá:

Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o.