1. 12. 2021 - Praha: Pedagogická diagnostika dětí předškolního věku

Kurzy a školení pro MŠ - 1. 12. 2021 - Praha:  Pedagogická diagnostika dětí předškolního věku - 232
Specializovaný vzdělávací kurz podporující zvyšování kompetencí pracovníků mateřských škol v oblasti pedagogické diagnostiky dětí předškolního věku.
Celý popis
Skladem > 5 ks, Monday, 10/18 u vás

1 500 Kč
ks
Popis a parametry

1. 12. 2021 - Praha: Pedagogická diagnostika dětí předškolního věku

Prezenční akreditovaný kurz DVPP obsahuje dva základní moduly:

1. Základní oblasti zjišťované pedagogickou diagnostikou 

Přehled aktuální úrovně dovedností dětí v oblastech souvisejících s celkovým individuálním rozvojem. Uplatnění získaných poznatků v rámci podpory individualizace vzdělávání, individuální podpory a včasné detekce možných rizik. Součástí online výstupů jsou podklady pro efektivnější a plnohodnotnou komunikaci s rodiči.

Specifika a popis oblastí, projevy rizik v dané oblasti včetně jejich možných důsledků na pozdější výukové obtíže. Zaměření na grafomotoriku, předmatematické představy, prostorovou představivost, časovou orientaci, zrakové a sluchové vnímání, verbální myšlení a řeč, sociálně-emoční porozumění, sebeobsluhu, jemnou a hrubou motoriku.

2. Využití nástroje iSophi 

Seznámení s možnostmi využití nástroje pedagogické diagnostiky. Seznámení s prováděním diagnostiky, vyhodnocováním a interpretací výsledků. Provázání na portfolio předškoláka a komunikaci výsledků směrem ke kolegům a rodičům. Využívání digitálně zpracovaných údajů a reportů s výsledky pro učitele i rodiče, zprávy využitelné v oblasti autoevaluace a evaluace stávajících přístupů pedagoga. Upozornění na výhody i omezení nástroje. 

Časová dotace: 4 hodiny 

Termín: 1. 12. 2021, 13:00 – 17:00

Cílová skupina: učitelé mateřských škol

Maximální počet účastníků: 25

Minimální počet účastníků: 15

Cena: 1 500 Kč/účastník

Přednášející:

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

Mgr. Simona Pekárková, Ph.D. 

Osvědčení:

Každý účastník získá po absolvování akreditovaného kurzu Osvědčení v elektronické podobě.

Pořádá:

Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o.